Educatie

Aanbod voor scholen

Samen werken we aan het ontwikkelen van leesplezier en (digitale) geletterdheid van kinderen. Daarom hebben we voor zowel primair- als voorgezet onderwijs een op maat gemaakt aanbod. Ontdek de mogelijkheden om het leesplezier en de leesmotivatie van kinderen te vergroten in jouw klas. Maak hieronder een keus en bekijk het aanbod.

Primair onderwijs

Samenwerken aan het vergroten van leesplezier, digitale geletterdheid en cultuureducatie van alle leerlingen. Daarnaast richten we ons op ouderbetrokkenheid en professionalisering van het team. 

Naar het aanbod

Voortgezet onderwijs

Onze leesmediacoach helpt je om te komen tot een doeltreffend aanbod van activiteiten die de leescultuur binnen jouw school mede tot stand brengt. 

Bekijk het aanbod


Over de Educatieve Bibliotheek

De Educatieve Bibliotheek wil dat ieder kind in Helmond, Someren, Asten en Deurne (digi)taalvaardig is. We willen de leesvaardigheid en literaire competentie bij kinderen vorderen, want wie met plezier leest wordt een steeds vaardigere lezer. De Educatieve Bibliotheek is expert op het gebied van geletterdheid in de breedste vorm. Een goede taalvaardigheid is een voorwaarde om ook online mee te kunnen. Het is van essentieel belang dat de jeugd om kan gaan met alle teksten die er zin, online en offline.

We willen bereiken dat elk kind (digi)taalvaardig is door ons te richten op het bevorderen van leesplezier en leesmotivatie, het bevorderen van de digitale vaardigheden, het bevorderen van cultureel bewustzijn, het betrekken van ouders en het professionaliseren van de leerkracht.

De Bibliotheek op school is meer dan alleen boeken

De Bibliotheek op school is meer dan alleen een kast met boeken. Een mooie collectie boeken op school gaat pas echt leven als er met aandacht en plezier mee gewerkt wordt.

Lees meer over de Bibliotheek op school

Meisje levert boek in bij bibliotheek op school