Ook ruimere openingstijden voor bibliotheken in Deurne, Asten en Someren

Gepubliceerd op: 15 maart 2024 14:03

In navolging van Bibliotheek Helmond, worden ook de openingstijden van de bibliotheken in Deurne, Asten en Someren verruimd. De SPUK-aanvraag die de gemeenten hebben ingediend voor extra financiële middelen van de Rijksoverheid is toegekend.

Gemeenten konden vorig jaar een aanvraag indienen voor de landelijke ‘Regeling eenmalige specifieke uitkering lokale bibliotheekvoorzieningen’. Met dit geld kan een nieuwe bibliotheekvestiging worden opgericht of een bestaande bibliotheekvestiging worden verbeterd. De Bibliotheek Helmond-Peel wil de gelden inzetten om een deel van de bestaande zelfservice-uren in Deurne, Asten en Someren professioneel te bemensen. Het gaat om de doordeweekse ochtenden en de zaterdagmiddag. Bibliotheekleden en andere bezoekers kunnen hierdoor langer in de bibliotheken terecht met vragen bij bijvoorbeeld het Informatiepunt Digitale Overheid, voor het lenen van materialen, maar ook om te verblijven en te ontmoeten. Het openen van deze bibliotheken op zaterdagmiddag biedt ook meer ruimte voor het organiseren van activiteiten.

Zorgplicht

Door gebruik te maken van deze regeling, versterken gemeenten het bibliotheeknetwerk en bereiden ze zich voor op de wijziging van de Bibliotheekwet in 2026. Gemeenten krijgen vanaf 2026 de taak om ervoor te zorgen dat alle inwoners toegang hebben tot een volwaardige bibliotheek; de zogenaamde zorgplicht. De landelijke financiële regeling draagt bij aan de overgang naar de wetswijziging in 2026.

Volgens Robin Verleisdonk, directeur-bestuurder van de Bibliotheek Helmond-Peel, is deze financiering hard nodig: “Door bezuinigingsgolven de afgelopen 15 jaar was de bibliotheek genoodzaakt in de ochtend over te gaan op zelfservice met aanwezigheid van vrijwilligers. De nieuwe rol van de bibliotheek als informatiepunt op het gebied van taal en digitaal, vraagt om een bibliotheek met goed opgeleide professionals die mensen kunnen informeren, adviseren en doorverwijzen. Met deze aanvullende subsidie, bouwen we weer aan een sterke en toegankelijke bibliotheek. Deze uitbreiding kan alleen worden voortgezet als de gemeenten de structurele rijksbijdrage voor bibliotheken via het gemeentefonds inzetten om de gemeentelijke subsidie voor de bibliotheek te verhogen’.

De Bibliotheek Helmond-Peel werkt de komende tijd aan personele uitbreiding om de ruimere professionele bemensing mogelijk te maken. In de loop van 2024 worden de openingstijden gewijzigd en de zelfservice-uren vervangen. Bibliotheekleden en -gebruikers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Bibliotheek Helmond

Vorig jaar werd de financiële impuls al toegekend aan de gemeente Helmond. Bibliotheek Helmond is met ingang van 2024 langer geopend: doordeweeks van 10.00 tot 20.00 uur, op vrijdagen van 10.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.