Bibliotheek Helmond vanaf januari 2024 langer open

Gepubliceerd op: 15 december 2023 11:08

Met ingang van 2024 verruimt Bibliotheek Helmond de openingstijden. Dit is mogelijk door de toekenning van een speciale financiering vanuit de rijksoverheid.

Bibliotheek Helmond is op maandag 1 januari gesloten in verband met Nieuwjaar. Vanaf 2 januari gaan de nieuwe openingstijden in. Van maandag tot en met donderdag is de bibliotheek van 10.00 tot 20.00 uur geopend. Op vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Financiële steun overheid

Deze uitbreiding is mogelijk door een eenmalige uitkering van de overheid, om bibliotheekvoorzieningen te verbeteren of door te ontwikkelen. De overheid stelt dit geld beschikbaar om de bibliotheek nu en in de toekomst voor iedereen beschikbaar en bereikbaar te laten zijn.

Volgens Robin Verleisdonk, directeur-bestuurder van de Bibliotheek Helmond-Peel, is deze financiering hard nodig: “Vanaf 2025 komt er een zorgplicht voor gemeenten en provincies om de toegang tot de openbare bibliotheek te waarborgen. Iedere inwoner heeft dan recht op een goed bereikbare en volwaardige openbare bibliotheek. De Bibliotheekwet wordt aangepast met als doel de bibliotheek te versterken. De maatschappelijke functie van de bibliotheek wordt steeds groter en breder. Deze financiering helpt gemeenten om een eerste stap te zetten in het versterken van hun bibliotheekvoorziening.”

Meer mogelijkheden

De Bibliotheek Helmond-Peel wil met de ruimere openingstijden laagdrempelig en toegankelijk blijven voor alle inwoners. Niet alleen voor toegang tot de collectie en het lenen van materialen, maar ook als informatiecentrum, verblijfs- en ontmoetingsplek. Dit biedt bijvoorbeeld jongeren de mogelijkheid om ook in de avond te komen studeren. Bezoekers die na hun studie- of werkdag nog binnen willen lopen, krijgen hierdoor meer mogelijkheden.

Deurne, Asten, Someren

In deze eerste financieringsronde is er subsidie toegekend aan de gemeente Helmond. Er zijn ook aanvragen ingediend door de gemeenten Deurne, Asten en Someren. Hier wil de Bibliotheek Helmond-Peel haar openingstijden ook uitbreiden, met name wat betreft professionele bemensing in de ochtend en uitbreiding op de zaterdagmiddag. Begin volgend jaar zal duidelijk worden of ook deze gemeenten de financiering hiervoor ontvangen.

Bekijk de openingstijden