In verband met een update is het op dit moment niet mogelijk om in te loggen. We verwachten dat dit morgen (19 juni) weer mogelijk is. Excuses voor het ongemak.

Extra geld voor bibliotheken: herstel bibliothekennetwerk van start

Gepubliceerd op: 6 juli 2023 15:58

Na een periode van financiële uitdagingen, kunnen gemeenten nu extra geld aanvragen om de toegang voor inwoners tot laagdrempelige bibliotheekvoorzieningen te verbeteren. Met een tijdelijke subsidieregeling kunnen gemeenten geld aanvragen om nieuwe bibliotheekvestigingen op te richten en bestaande bibliotheekvoorzieningen te verbeteren. Met deze landelijke ‘regeling eenmalige specifieke uitkeringen lokale bibliotheekvoorzieningen’ wordt het herstel van het bibliotheeknetwerk ingezet.

Langer open

De Bibliotheek Helmond-Peel wil deze gelden inzetten om een deel van de bestaande zelfservice-uren in Deurne, Asten en Someren professioneel te gaan bemensen en de openingstijden op zaterdag te verruimen tot 17.00 uur. Op dit moment worden de ochtenden in deze gemeenten bemenst met vrijwilligers. Voor Bibliotheek Helmond staat een verruiming van de uren op de planning, van maandag tot en met donderdag tot 20.00 uur en op vrijdag en zaterdag tot 18.00 uur. Daarnaast is er de ambitie om meer avondactiviteiten te organiseren in Helmond. Denk hierbij aan taalactiviteiten en een cultureel aanbod voor jongeren.

Informeel leren

Volgens directeur-bestuurder Robin Verleisdonk moet de bibliotheek laagdrempelig en toegankelijk zijn voor alle inwoners in onze regio: “Inwoners moeten niet alleen toegang hebben tot de collectie, maar zij moeten de bibliotheek ook kunnen gebruiken als informatiecentrum en verblijfs- en ontmoetingsplek. De bibliotheek is steeds meer een maatschappelijk en educatief centrum voor informeel leren, waar mensen een antwoord vinden op allerlei hulpvragen. Om deze ambitie te verwezenlijken, is het belangrijk dat de openingstijden uitnodigend zijn, gekoppeld zijn aan een kwalitatief goede dienstverlening met professionele en geschoolde medewerkers.”

Zorgplicht gemeenten

Door gebruik te maken van deze tijdelijke regeling, kunnen gemeenten het bibliothekennetwerk versterken en voorbereiden op de wijziging van de Bibliotheekwet. In 2025 gaat er een zorgplicht gelden voor alle gemeenten. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat inwoners toegang hebben tot een volwaardige bibliotheek. Staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) maakte eerder bekend dat er de komende jaren miljoenen euro’s extra naar openbare bibliotheken gaan. Voor de specifieke uitkeringen is een totaalbudget van €56 miljoen beschikbaar: €17,6 miljoen voor 2023 en €38,4 miljoen voor 2024. Dit loopt op tot een structureel bedrag van € 58,7 miljoen vanaf 2025. Vanaf 2025 ontvangen gemeenten uit deze pot structureel een rijksbijdrage om deze kwaliteitsimpuls te continueren.

Aanvraag ingediend

De gemeenten Helmond, Deurne, Asten en Someren hebben onlangs een aanvraag ingediend bij het ministerie om bovenstaande ambities met extra rijksmiddelen te verwezenlijken voor de jaren 2024 en 2025. Op het moment dat de aanvraag niet gehonoreerd wordt in deze ronde volgt er in november nogmaals een mogelijkheid om een aanvraag in te dienen. De ambities worden enkel uitgevoerd wanneer de aanvraag succesvol is en de middelen worden toegekend.