Ontdek de media zonder scherm: tips voor de allerkleinsten

Gepubliceerd op: 22 maart 2024 11:03

Hoe kun je als ouder of professional ook bij de allerkleinsten zorgen voor een rijke lees- en mediaomgeving (zonder scherm!) die de taalontwikkeling stimuleert? Met deze vraag kwam BoekStartcoach Merle aan bij Mediasmarties, omdat er nog geen aanbod was voor 0-2 jaar met betrekking tot mediaopvoeding. Nu, 1,5 jaar later, hebben zij samen de seizoenskalender ‘het jaar rond’ ontwikkeld met tips rondom lezen, kijken, luisteren, spelen en doen voor de allerkleinste kinderen van 0-2 jaar. De kalender is verkrijgbaar vanaf 25 maart.

De kalender sluit aan bij het thema van de Media Ukkie Dagen 2024, ‘Ontspannen met media’. Er is vaak een misvatting over dit onderwerp. Veel ouders en ook professionals denken dat filmpjes ontspannen, maar juist bij kinderen va 0 tot 2 jaar zorgt het voor veel prikkels of zelfs overprikkeling. Natuurlijk kan media gebruikt worden tijdens de opvoeding, maar er moet een balans zijn en kies voor de juiste media.
Omdat de tips niet alleen gelden tijdens de Media Ukkie Dagen is er voor gekozen om een kalender te maken. Via de kalender worden ouders en professionals wekelijks geïnspireerd door een tip, achter de QR-code zit veel inspiratie rondom leuke boeken passend bij de tip.

1,5 jaar lang is er door Merle van de Bibliotheek Helmond-Peel, Denise en Manon van Mediasmarties en Jolien van Nul4 superhard gewerkt om deze kalender te creëren. Deze kalender staat vol met tips rondom lezen, kijken, luisteren, spelen en doen voor de allerkleinste kinderen. “Er is zoveel mogelijk voor deze leeftijd” geeft Denise aan “dat laten we zien in deze kalender.”

BoekStartcoach Merle ontving donderdag 21 maart de eerste 150 exemplaren vanuit Mediasmarties. Deze gaat de Bibliotheek uitreiken aan alle kinderopvangen in Asten, Deurne, Helmond en Someren. Deze kalender kan voor de pedagogische medewerkers een handvat zijn op het gebied van mediaopvoeding. Elke week worden ze geïnspireerd door middel van een tip. Hieraan zijn boeken, liedjes of spelletjes gekoppeld.

Heb je interesse in de kalender ‘het jaar rond’? Deze is verkrijgbaar vanaf 25 maart via www.mediasmarties.nl